Leonard Cohen, Steer your way (2016) (Fes el teu camí)

Steer Your Way 
(Fes el teu camí)


Leonard Cohen va publicar el text inicialment com a poema al setmanari The New Yorker, el juny de 2016. Posteriorment en va fer cançó al darrer disc, You want it darker, l’octubre del mateix any. La traducció és força barroera, i a més a a més escapa a les convencions d'aquesta antologia, però em va venir de gust, oimés tenint en compte les immenses simpaties que Leonard Cohen ha tingut sempre al nostre país.


Steer your way past the ruins of the Altar and the Mall
Fes el teu camí, més enllà de les ruïnes de l’altar i del centre comercial
Steer your way through the fables of Creation and the Fall
Fes el teu camí entre les faules de la creació i la caiguda
Steer your way past the Palaces that rise above the rot
Fes el teu camí més enllà dels palaus que s’alcen sobre el podrimer
Year by year,
Any rere any,
Month by month,
mes a mes,
Day by day
dia a dia
Thought by thought
Pensament a pensament

Steer your heart past the Truth that you believed in yesterday
Guia el cor més enllà de la veritat en la que tu creies ahir
Such as Fundamental Goodness and the Wisdom of the Way
com allò més elevat i fonamental i la saviesa del camí
Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought
Guia el cor, el preciós cor, més enllà de les dones que aconseguires.
Year by year,
Month by month,
Day by day
Thought by thought


Steer your way through the pain that is far more real than you
Fes el teu camí a través del dolor que és molt més real que tu
That has smashed the Cosmic Model, that has blinded every View
que va destruir el model còsmic, que va encegar cada mirada.
And please don't make me go there, though there be a God or not
I, si us plau, no em facis anar allà, tant se val si hi ha un Déu o no.
Year by year,
Month by month,
Day by day
Thought by thought


They whisper still, the injured stones, the blunted mountains weep
Xiuxiuegen quietes les pedres ferides, les muntanyes gastades somiquen
As he died to make men holy, let us die to make things cheap
Tal com ell va morir per fer-nos sagrats, deixa’ns morir per fer les coses fàcils
And say the Mea Culpa, which you probably forgot
I digues el Mea Culpa, que probablement has oblidat.
Year by year,  
Month by month,
Day by day  
Thought by thought

Steer your way, O my heart, Though I have no right to ask
Fes el teu camí, oh, cor meu, encara que jo no tingui el dret de demanar-li
To the one who was never never equal to the task
a l’únic que ha estat eternament a l’altura de l’encàrrec,
Who knows he's been convicted, who knows he will be shot
del que se sap convicte, del que sap que serà afusellat.
Year by year,  
Month by month,
Day by day  
Thought by thought

They whisper still, the injured stones, the blunted mountains weep
Xiuxiuegen quietes les pedres ferides, les muntanyes gastades somiquen
As he died to make men holy, let us die to make things cheap
Tal com ell va morir per fer-nos sagrats, deixa’ns morir per fer les coses barates
And say the Mea Culpa, which you gradually forgot
I digues el Mea Culpa, que poc a poc has oblidat.
Year by year,  
Month by month,
Day by day  
Thought by thought