Ausiàs March. IV - Si com la mar se plany…
IV
(Fragment. Versos 9-16)

Sí com la mar se plany greument e crida
com dos forts vents la baten egualment,
u de llevant e altre de ponent,
e dura tant fins l'un vent ha jaquida
sa força gran per lo més poderós,
dos grans desigs han combatut ma pensa,
mas lo voler vers u seguir dispensa.
Jo el vos public: amar dretament vós.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada